Erhvervsret

“Jeg kan tilbyde dig trygge og effektive processer"

Erhvervslivet og udviklingen inden for dette område interesserer mig meget, og det har altid gjort det. Min erfaring spænder fra formulering og forhandling af selskabskontrakter og virksomhedsoverdragelser over erhvervslejeret til kurator i forbindelse med konkurser af både større og mindre omfang.
Når jeg arbejder med mine erhvervsklienter, gør jeg meget ud af at besøge dem hos dem. Det giver en tryghed, og det effektiviserer processen, fordi vi så at sige så er tæt på opgaven. Vi sidder midt i den.

Kontraktret
Inden for kontraktret har jeg beskæftiget mig med etablering af selskaber, ejeraftaler, ansættelsesaftaler, samhandelsaftaler, forhandleraftaler, fusioner eller spaltning af virksomheder og virksomhedsoverdragelser.
Uanset om jeg skal bistå i situationer hvor parterne stadig er konstruktive og interesseret i en fælles løsning, eller om jeg skal intervenere ved tvisteløsninger, så har jeg den erfaring og viden, der skal til for at løse opgaverne.

Lejeret
Har du brug for en advokat til at hjælpe med lejeret – herunder erhvervslejeret - kan jeg også hjælpe med det. Jeg har de seneste mange år årligt deltaget i kurser omkring lejeret, og jeg er derfor fuldstændig opdateret på dette område. Med min rådgivning sørger jeg for, at du undgår faldgruber, og jeg minimerer din risiko for voldgiftssager.

Strafferet

“Mit beneficium er med til at holde mig skarp"

Jeg er beneficieret advokat ved Retten i Kolding og ved Vestre Landsret. Det betyder, at jeg er offentligt antaget forsvarer i staffesager og i civile sager.
Strafferet finder jeg særligt interessant pga. de udfordringer, der er forbundet hermed. Her er den umiddelbare bevisførelse altafgørende, og jeg bliver tvunget til at holde mig knivskarp. Det står i skarp modsætning til f.eks. at finpudse en kontrakt gennem flere måneder. Men jeg sætter pris på udfordringen og forpligtelserne til at være godt forberedt for mine klienter og min egen skyld.

“Jeg skal aldrig forsvare forbrydelsen men mennesket bag forbrydelsen"

Det er med stor ydmyghed, jeg går til min rolle som beneficeret advokat i retssystemet. Jeg er nemlig med til at sikre vores retssystem og opretholde det som et system, hvor individets retssikkerhed er i højsæde. Og jeg har forståelse for, hvor vigtige sagerne er for mine klienter og deres fremtid.
Står du i en situation, hvor du er blevet sigtet eller tiltalt i en straffesag, kan jeg hjælpe dig.

Fast ejendom

“Jeg har uddannet mange af ejendomsmæglerne i Kolding og omegn"

Jeg har mange års erfaring som rådgiver og sagsbehandler på et utal af private ejendomshandler og erhvervshandler. Derudover har jeg i flere år været inkassoadvokat for Real Kredit Danmark i Fredericia og Kolding, og jeg har derigennem været med til at forberede og gennemføre inddrivelse af terminsrestancer og tvangsauktioner.
Jeg har også virket både som rådgiver omkring entrepriseret og rådgivet omkring projektudvikling.
I forhold til entrepriseret er det afgørende, at alt er korrekt afstemt, så der ikke opstår overraskelser i byggeprocessen, der både kan besværliggøre processen, men også være omkostningsfulde.

Min interesse for og viden om ejendomsret har tilmed resulteret i, at jeg i mere en 15 år har undervist på ejendomsmæglerstudiet i Kolding. En spændende mulighed der har betydet, at jeg kan kalde mig specialist på området. Det nyder mine klienter godt af.

Niels Anker

“Jeg er en kompetent og professionel kamæleon"

Særligt kamæleon kræver nok lidt forklaring.
I det ligger, at jeg tilpasser mig professionelt, alt efter hvad mine klienter måtte ønske. Jeg kan både være den venlige og lyttende forhandler, men jeg kan også være den hårde forhandler og sidde i struben på modparten. Det er situationen og mine klienters ønske, der afgør det.
Fælles for begge tilgange er dog, at jeg gør tingene ordenligt.
Det siger mine klienter. Og det er også det, jeg arbejder for hver dag. Både når jeg skal procedere i retten og kunne svare hurtigt på tiltale, eller når jeg i flere måneder arbejder på og finpudser en ejeraftale eller en kontrakt.

Jeg er uddannet Cand. Jur. fra Århus Universitet, og jeg har, efter jeg fik min advokatbestalling for over 30 år siden, arbejdet som jurist og advokat. Gennem årene har jeg beskæftiget mig med erhverv, strafferet og fastejendom.

“Jeg ser frem til, at jeg nu kun skal løbe stærkt for mine klienter og mig selv"

I de seneste 21 år har jeg været partner hos et større advokatfirma. Men jeg har valgt, at min karriere nu skal lægges om. Og det ser jeg frem til. De mange erfaringer jeg har gjort mig igennem min karriere som partner i et større firma, tager jeg med mig, når jeg fra 1. januar 2020 har startet mit eget advokatfirma, hvor jeg skal løbe stærkt for mig selv og ikke mindst for mine klienter.

Kontakt mig hvis jeg med mine
mere en 30 års erfaring
skal rådgive og bistå dig:

Anker Law, Advokatvirksomhed
Strandvejen 8
6000 Kolding

Niels Anker Michaelsen
Mail: anker@anker-law.dk
Telefon: 7030 2396
Mobil: 4073 2522
CVR: 20 32 90 76